Opetus ja koulutus

Järjestämme luentoja ja kursseja mikrobiologiasta, molekyylibiologiasta ja biologiasta. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi menetelmien perusteisiin, ympäristömikrobiologiaan tai biotekniikkaan. Voimme sisällyttää kursseihin laboratoriotöitä ja demonstraatiota. Suunnittelemme opetuksen sisällön osallistujien tarpeiden mukaan.

 

© 2019 Bionautit
webDesign: Mekanismi »