PIMA-projektin käytännön koejakso alkoi

Maaliskuussa alkoi PIMA-projektimme hallituksen kärkiohjelman puitteissa. Tavoitteenamme on kehittää öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maiden biohajoamispotentiaalin määritystestipaketti. Toukokuun alussa pääsimme rakennennustöihin. Käytännön koejakso alkoi toukokuun puolivälissä, kun saimme eri asteisesti öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta.

© 2021 Bionautit
webDesign: Mekanismi »