Bionautit

Tutustu alla Bionautteihin. Osa meistä palvelee asiakkaita ja osa toimii neuvonantajina ja ideanikkareina. Maire Rinta-Kanto on toiminut yritysneuvojanamme yrityksen perustamisesta lähtien.


Bionautit palveluksessanne

Leena Räsänen

Olen mikrobiologiasta väitellyt tohtori (MMT), ja vastaan Bionauteissa mikrobiologiaan, molekyylibiologiaan ja laboratoriotyöhön liittyvistä työtehtävistä ja projekteista. Olen ollut aktiivisesti mukana Bionauttien toiminnassa yrityksen perustamisesta lähtien, toimien mm. hallituksen puheenjohtajana.

Taustanani on monivuotinen työkokemus ympäristömikrobiologian alalta, erikoisalana maassa ja kasveissa elävät bakteerit, niin geeni- solu- kuin populaatiotasolla. Myös kasvimaailma on tuttu. Hallitsen mikrobiologisten ja molekyylibiologisten menetelmien ohella myös kasvi- ja maa-analytiikkaa, bioinformatiikkaa sekä biologisten aineistojen tilastollista käsittelyä.

Motto: Bionauteissa oppii aina jotakin uutta!

Sara Estlander

Olen viestinnän monitaituri, joka auttaa sinua esittämään asiasi ymmärrettävällä, vaikuttavalla ja houkuttelevalla tavalla. Työstän ja jäsentelen tekstejäsi selkeämmiksi ja toimivammiksi, kaivan esiin avainviestejäsi, tuotan visuaalista materiaalia esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, työstän tutkimusdataasi visuaaliseen muotoon, taitan dokumenttisi tyylikkäiksi, muokkaan esityskalvosi upeiksi, ja tehostan nettisivujesi käyttökokemuksen. Koulutukseltani olen kognitiotieteilijä (FM) ja työkokemusta on sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun että organisaatioviestinnän alalta.

Tuen sinua myös ryhmäprosessien osalta. Neutraalina fasilitaattorina luon osallistavan ja tuottavan ilmapiirin esimerkiksi yrityksesi sisäiseen kehityspäivään, seminaarityöpajaan tai ideointikokoukseen. Valjastamalla ryhmässä piilevän tietämyksen ja luovuuden saavutat parempia tuloksia ja varmistat, että jokainen osallistuja sitoutuu tuloksiin.

Kaiken tämän teen yhtä sujuvasti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaisa Haukka

Olen mikrobiologian dosentti (MMT) ja erikoistutkija Helsingin yliopistossa. Mikrobiologiaa soveltavien tutkimusprojektien ideointi, hallinnointi, verkostoituminen, rahoituksen hankkiminen ja nuorten tutkijoiden ohjaus kansainvälisissä tutkimushankkeissa kuuluvat vahvuuksiini. Erityisalaani ovat ruokamyrkytysbakteerit ja ympäristömikrobiologia.

Tällä hetkellä toimin koordinaattorina antibioottiresistenssigeenien leviämistä Länsi-Afrikassa selvittävässä tutkimushankkeessa. Yhteistyökumppanit ovat Burkina Fasosta, Ghanasta ja Malista. Olemme sitoutuneet OneHealth konseptin soveltamiseen tutkimuksessamme – ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi on tiukasti kietoutunut yhteen. Koen tärkeäksi tukea kehitysmaiden tutkijoiden pääsyä osaksi maailmanlaajuista tiedeyhteisöä, jotta he voivat tasaveroisina osallistua globaalien ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisemiseen.


Osuuskunnan muut jäsenet – asiantuntijareservimme

 

Beata Kluczek-Turpeinen

Beata on mikrobiologi (MMT), jonka erikoisalaa on sienitutkimus. Hän on tutkinut monia erilaisia sieniryhmiä kuten puiden lahottajasieniä ja kompostin homesieniä sekä niiden kykyä hajottaa kasvimateriaalien lignoselluloosa ja vaikeasti hajottavia myrkyllisiä yhdisteitä.

Beata hallitsee erittäin hyvin mikrobiologian ja kemian (kuituanalyysit) alan laboratoriotekniikat. Myös maatalouden hygieniaan liittyvät mikrobologiset tutkimustekniikat ovat tuttuja.Tutkimustyön lisäksi Beata on ollut opetustyössä Helsingin yliopiston ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa aihenaan sienet myrkkyjen hajoittajina, metsien mikobit ja sienten bioteknologia sekä ympäristön bioremedaatio. Beata työskentelee tällä hetkellä WSP:ssä.

Christina Lyra

 

Christina on molekyyli-/mikrobiologi (FT, dosentti), jonka erikoisalaoja ovat monitieteinen tutkimus ja erilaisten pieneliöiden tuntemus syvissä sedimenteissä piilottelevista mikrobeista vesistöissämme kukkiviin sinileviin. Hän on muun muassa tutkinut uimavesien sinilevien ihmisille aiheuttamia haittoja Suomen ympäristökeskuksessa.

Hän on opettanut useilla eri laboratorioalan kursseilla ja myös vastuussa biotekniikan keksintöjen kaupallistamisen opetuksesta. Hän on ollut mukana kehittämässä yliopistoa yrityshenkisempään suuntaan. Projekteja ja tutkimusmenetelmiä on reppuun kertynyt perinteisten molekyyli-, mikrobiologian alan, bioinformatiikan ja tilastoanalyysien lisäksi myös tieteen eturintamalta.

Hänen suuria intohimojaan ovat kestävä kehitys ja tietoisuuden lisääminen ympäristön pieneliöiden tärkeydestä ja uusien toimintamallien löytämisestä niin yksilön, yhteiskunnan, ihmiskunnan kuin koko maapallon tulevaisuuden kannalta. Christina työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston yksisolugenomiikkaprojektissa.

Edina Rudner

Opiskelin ekologiksi (biologiksi), koska maapallon ihmeellisen elämän tarkastelu kokonaisuutena tuntui sopivalta ratkaisulta ”tiedonjanooni”. Työskentelin Unkarin akatemian tutkijana sekä Helsingin yliopistossa ja väittelin aiempien ilmastonmuutosten kuten jääkausien mekanismeista. Työssäni osallistuin poikkitieteellisiin projekteihin eri puolilla Eurooppaa ja minulla on kokemusta myös Kiinan toimintaympäristöistä.

Sittemmin siirryin kauemmaksi perustutkimuksesta, koska halusin tehdä töitä ihmisten parissa ja vaikuttaa käytännössä ympäristöasioihin mm. kestävän kehityksen sertifioijana ammattikouluissa. Tutkijasta yrittäjäksi siirtyminen sujui luontevasti, koska olen ratkaisukeskeinen, joustava ja minulla on jalat tukevasti maassa.

Kierrätys ja luova uudelleenkäyttö ovat intohimojani.

German Jurgens

German on molekyyli- ja mikrobiologi (MMT), jonka erityisalaa ovat ympäristömikrobien monimuotoisuus, fylogenia ja metabolia. Hän hallitsee laajan kirjon nykyaikaisia tekniikoita, kuten metagenomiikka, bioinformatiikka sekä mikrobimetabolian ja fermentaation säätely bioteknologisin menetelmin. Työssään hän käyttää edistyneitä DNA:han ja RNA:han pohjautuvia molekyylibiologian menetelmiä.

Tällä hetkellä German työskentelee erikoistutkijana ja bioinformatiikan asiantuntijana Alimetrics Oy yrityksessä, joka on erikoitunut tutkimus- ja teknisten palveluiden tarjoamiseen ruoka- ja rehuteollisuudelle, eläinten ja ihmisten terveydenhuoltosektorille ja muulle teollisuudelle, missä mikrobien vuorovaikutukset liittyvät liiketoimintaan.

Hanna Sinkko

Hanna on mikrobiologian tohtori (MMT), joka on erikoistunut mikrobiomeihin sekä mikrobiologiseen bioinformatiikkaan ja biostatistiikkaan. Hannan
erikoisosaamista on suurten DNA-sekvenssiaineistojen tilastollinen analyysi ja tiedonlouhinta. Tällä hetkellä Hanna työskentelee koirien ja ihmisten iho- ja
suolistomikrobiotan parissa allergiatutkimuksessa. Aiemmin Hanna toimi ympäristömikrobiologina.

Hanna on kiinnostunut ympäristön ja ruoan vaikutuksesta ihmisten sekä eläinten mikrobiotaan, joka on yhteydessä terveyteemme. Hanna on vahvimmillaan
silloin, kun yhdistetään informaatiota eri tieteenaloilta. Monitieteisissä projekteissa Hanna on toiminut yhteistyössä useiden eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Hannalla on myös runsaasti kokemusta opetuksesta, koulutuksesta sekä opintojen suunnittelusta.

Hannele Kettunen

Olen eläinfysiologian alalta väitellyt biologi (FT). Minulla on yli 20v kokemus ravinnon ja rehun terveysvaikutteisten komponenttien tutkimus- ja tuotekehitysprojekteista kotimaiselle ja ulkomaiselle teollisuudelle. Suoliston terveys ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen ovat syvintä osaamisaluettani.

Tarjoan elintarvike- ja terveysalan toimijoille konsultaatiopalveluita R&D-projektien suunnitteluun ja hallintaan, sekä tieteellistä kirjoittamista ja luennointia ihmisten ja eläinten terveyteen ja elimistön toimintaan liittyvistä aiheista. Osaamiseni on saatavilla niin Bionauttien kuin oman toiminimeni Sciandics kautta.

Johanna Rinta-Kanto

Johanna on mikrobiekologian dosentti (PhD) ja yliopistonlehtori Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on ympäristön mikrobiyhteisöjen tutkimus ja molekyylibiologiset menetelmät.

Kari Steffen

Kari on mikrobiologian dosentti (MMT), jonka erikoisala on sienitutkimus. Hän tutkii erityisesti sienten kykyä hajottaa vaikeasti hajottavia yhdisteitä puuaineksen ligniinistä myrkyllisiin aromaattisiin yhdisteisiin. Hän opettaa laboratoriokursseilla, rakastaa poikkitieteellistä lähestymistä ja osaa hyvillä ideoilla ratkaista monta näennäisesti mikrobiologian ulkopuolella olevaa ongelmaa.

Kari on tällä hetkellä projektijohtajana lääke-teollisuuden startup yrityksessä Nanoform Finland Oy.

Marja Tuomela

on rakennusterveysasiantuntija (VTT:n sertifikaatti) ja hän edustaa Bionauttien sisäilma-osaamista, joka painottuu rakennusten mikrobiologiaan. Sisäilmasienten tunnistuksen Marja on oppinut Belgian tiedeinstituutin järjestämällä kurssilla.

Marjalla on kokemusta pilaantuneiden maiden biologisesta käsittelystä ja kompostointilaitosten hygianiatestauksesta. Hän toimii MUTKU ry:n (Maaperän tutkimus ja kunnostus) hallituksessa.

Koulutukseltaan Marja on diplomi-insinööri ja ympäristömikrobiologian tohtori (FT).

Miikka Tunturi

Miikka Tunturi on ympäristötekniikan insinööri (AMK) ja ympäristögeologi (M.Sc.), joka on ympäristötekniikan alan ammattilainen.
Miikalla on monipuolinen kokemus pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimentin kunnostus ja -tutkimusprojektien suunnittelusta ja
toteutuksesta, jätehuollosta ja kaivostoiminnan ympäristönsuojeluhankkeista yritysmaailmassa.

Tällä hetkellä Miikan tärkein toimeksiantaja on öljyntorjunnan globaali markkinajohtaja Lamor Corporation Ab. Vapaa-ajalla Miikan ilonaiheita ovat kalliokiipeily ja retkeily.

Miikka Tunturi, CV_fi

Miikka Tunturi, portfolio_en

Per Saris

Per on mikrobiologian professori. Hän on erikoistunut antimikrobisiin tekijöihin, probiootteihin ja hapatettuihin elintarvikkeisiin.


Hallitus

Leena Räsänen

Olen mikrobiologiasta väitellyt tohtori (MMT), ja vastaan Bionauteissa mikrobiologiaan, molekyylibiologiaan ja laboratoriotyöhön liittyvistä työtehtävistä ja projekteista. Olen ollut aktiivisesti mukana Bionauttien toiminnassa yrityksen perustamisesta lähtien, toimien mm. hallituksen puheenjohtajana.

Taustanani on monivuotinen työkokemus ympäristömikrobiologian alalta, erikoisalana maassa ja kasveissa elävät bakteerit, niin geeni- solu- kuin populaatiotasolla. Myös kasvimaailma on tuttu. Hallitsen mikrobiologisten ja molekyylibiologisten menetelmien ohella myös kasvi- ja maa-analytiikkaa, bioinformatiikkaa sekä biologisten aineistojen tilastollista käsittelyä.

Motto: Bionauteissa oppii aina jotakin uutta!

Edina Rudner

Opiskelin ekologiksi (biologiksi), koska maapallon ihmeellisen elämän tarkastelu kokonaisuutena tuntui sopivalta ratkaisulta ”tiedonjanooni”. Työskentelin Unkarin akatemian tutkijana sekä Helsingin yliopistossa ja väittelin aiempien ilmastonmuutosten kuten jääkausien mekanismeista. Työssäni osallistuin poikkitieteellisiin projekteihin eri puolilla Eurooppaa ja minulla on kokemusta myös Kiinan toimintaympäristöistä.

Sittemmin siirryin kauemmaksi perustutkimuksesta, koska halusin tehdä töitä ihmisten parissa ja vaikuttaa käytännössä ympäristöasioihin mm. kestävän kehityksen sertifioijana ammattikouluissa. Tutkijasta yrittäjäksi siirtyminen sujui luontevasti, koska olen ratkaisukeskeinen, joustava ja minulla on jalat tukevasti maassa.

Kierrätys ja luova uudelleenkäyttö ovat intohimojani.

German Jurgens

German on molekyyli- ja mikrobiologi (MMT), jonka erityisalaa ovat ympäristömikrobien monimuotoisuus, fylogenia ja metabolia. Hän hallitsee laajan kirjon nykyaikaisia tekniikoita, kuten metagenomiikka, bioinformatiikka sekä mikrobimetabolian ja fermentaation säätely bioteknologisin menetelmin. Työssään hän käyttää edistyneitä DNA:han ja RNA:han pohjautuvia molekyylibiologian menetelmiä.

Tällä hetkellä German työskentelee erikoistutkijana ja bioinformatiikan asiantuntijana Alimetrics Oy yrityksessä, joka on erikoitunut tutkimus- ja teknisten palveluiden tarjoamiseen ruoka- ja rehuteollisuudelle, eläinten ja ihmisten terveydenhuoltosektorille ja muulle teollisuudelle, missä mikrobien vuorovaikutukset liittyvät liiketoimintaan.

Marja Tuomela

on rakennusterveysasiantuntija (VTT:n sertifikaatti) ja hän edustaa Bionauttien sisäilma-osaamista, joka painottuu rakennusten mikrobiologiaan. Sisäilmasienten tunnistuksen Marja on oppinut Belgian tiedeinstituutin järjestämällä kurssilla.

Marjalla on kokemusta pilaantuneiden maiden biologisesta käsittelystä ja kompostointilaitosten hygianiatestauksesta. Hän toimii MUTKU ry:n (Maaperän tutkimus ja kunnostus) hallituksessa.

Koulutukseltaan Marja on diplomi-insinööri ja ympäristömikrobiologian tohtori (FT).

Miikka Tunturi

Miikka Tunturi on ympäristötekniikan insinööri (AMK) ja ympäristögeologi (M.Sc.), joka on ympäristötekniikan alan ammattilainen.
Miikalla on monipuolinen kokemus pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimentin kunnostus ja -tutkimusprojektien suunnittelusta ja
toteutuksesta, jätehuollosta ja kaivostoiminnan ympäristönsuojeluhankkeista yritysmaailmassa.

Tällä hetkellä Miikan tärkein toimeksiantaja on öljyntorjunnan globaali markkinajohtaja Lamor Corporation Ab. Vapaa-ajalla Miikan ilonaiheita ovat kalliokiipeily ja retkeily.

Miikka Tunturi, CV_fi

Miikka Tunturi, portfolio_en

© 2023 Bionautit
webDesign: Mekanismi »