Maaperä

OILY SOILY -testipaketit öljyllä pilaantuneelle maalle

Olemme kehittäneet testipaketteja, joiden avulla öljyn pilaamista kohteista otetuista maanäytteistä voidaan tutkia, onko maa-aineksessa biohajoamispotentiaalia. Testin avulla saadaan tietoa, onko maan omilla mikrobeilla kykyä hajottaa öljyhiilivetyjä, ja voiko olosuhteita muokkaamalla edistää haitta-aineiden hajoamisprosessia. Testipaketit perustuvat menetelmien yhdistelmiin. Osin samojen menetelmien avulla voidaan selvittää esimerkiksi peltomaiden kasvukuntoa.

Laaja testipaketti

Tämä testipaketti auttaa tunnistamaan ne öljyllä pilaantuneet maat, joille luontainen in situ tai on site -puhdistus on mahdollinen, tai on sopivilla toimenpiteillä edistettävissä. Laajan testipaketin tulos vastaa seuraaviin kysymyksiin: Onko maassa riittävästi öljyä hajottavia mikrobeja? Mikä on maan yleinen biologinen tila? Onko maa niin toksinen, että      se haittaa mikrobitoimintaa tai aiheuttaa terveysvaikutuksia? Miten maaperän olosuhteita pitäisi muokata, jotta öljynhajoaminen tehostuisi?

Laaja testipaketti sisältää

 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA)
 • Yleinen entsyymiaktiivisuus
 • Toksisuus (siittiötesti)
 • Maan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • pH ja johtoluku
  • hiili-typpisuhde
  • kosteusprosentti

Suppea testipaketti

Tämä testipaketti vastaa seuraaviin kysymyksiin. Onko maassa riittävästi öljynhajottajabakteereita? Mikä on bakteereiden kokonaismäärä? Onko maa toksinen?

Suppea testipaketti sisältää

 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA)
 • Toksisuus (siittiötesti)

Pellon kuntotestipaketti

Testin avulla voidaan varmistaa, ettei maa sisällä sellaisia määriä peltoon lisättyjä aineita, että ne häiritsevät kasvin kasvua tai muuta eliöstöä (itu- ja toksisuustesti), maan biologista tilaa (entsyymiaktiivisuus), fysikaalisia ominaisuuksia (pH, johtoluku) tai maan hiili-typpi suhdetta. Tämä testi soveltuu myös kasveille tarkoitettujen kasvualustojen testaukseen.

Kuntotestipaketti sisältää

 • Entsyymiaktiivisuus
 • Itutesti
 • Toksisuustesti (siittiötesti)
 • pH ja johtoluku
 • maan hiili-typpisuhde

Mikrobiologinen testipaketti

Tämä testipaketti kertoo, onko öljyllä pilaantuneessa maassa riittävästi öljyn hajottamiseen kykeneviä bakteereita ja mikä on maan kokonaisbakteeripitoisuus. Sienet ovat osa maan mikrobistoa. Testipakettiin sisältyvä entsyymiaktiivisuuden määritys kuvaa bakteerien ja sienten aktiivisuutta maassa.

Mikrobiologinen testipaketti sisältää

 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA)
 • Entsyymiaktiivisuus

Toksisuustestit pilaantuneen maan riskinarvioinnin tueksi

Toksisuustestien avulla voidaan selvittää, onko pilaantuneesta maasta haittaa ihmisen ja eläinten terveydelle tai kasvien kasvulle. Voimme tehdä toksisuustestejä toiveittesi mukaan joko yksittäin tai eri yhdistelmillä.

Toksisuustestit valikoimassamme

 • Siittiötesti (kuvastaa maan toksisuutta nisäkässolujen mitokondrioiden toiminnalle)
 • Munuaissolutesti (kuvastaa toksisuutta nisäkässolujen lisääntymiskyvylle)
 • Valobakteeritesti eli Flash-testi (mittaa, alentaako toksisuus valobakteerin valontuottoa)
 • Itutesti (mittaa, häiritseekö toksinen maa kasvin itujen kehitystä ja kasvua)

 

 

© 2024 Bionautit
webDesign: Mekanismi »