Maaperä

OILY SOILY -testipaketit öljylle pilaantuneelle maalle

Laaja testipaketti

auttaa tunnistamaan ne öljyllä pilaantuneet maat, joille luontainen in situ tai on site -puhdistus on mahdollinen ja/tai on sopivilla toimenpiteillä edistettävissä. Laajan testipaketin tulos vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Onko maassa riittävästi öljynhajottajamikrobeja? Mikä on maan yleinen biologinen tila? Onko maassa toksisuutta, joka haittaa mikrobitoimintaa tai aiheuttaa terveysvaikutuksia? Miten maaperän olosuhteita pitäisi muokata, jotta öljynhajoaminen tehostuisi?

Laaja testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA –geenin avulla)
 • Yleinen entsyymiaktiivisuus
 • Toksisuus (siittiötesti)
 • Maan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • pH ja johtoluku
  • hiili- ja typpipitoisuus (C:N suhde)
  • kosteus-%

 

Suppea testipaketti

vastaa seuraaviin kysymyksiin. Onko maassa riittävästi öljynhajottajabakteereita? Mikä on bakteereiden kokonaismäärä? Onko maa toksinen?

Suppea testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S- rRNA –geenin avulla)
 • Toksisuus (siittiötesti)

Mikrobiologinen testipaketti

vastaa siihen, onko öljyllä pilaantuneessa maassa riittävästi öljynhajottamiseen kykeneviä bakteereita ja onko maassa bakteereita ylipäätään.  Mikä on maan yleinen biologinen tila?

Mikrobiologinen testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S- rRNA –geenin avulla)
 • Entsyymiaktiivisuus

Toksisuuspaketti pilaantuneen maan riskinarvioinnin tueksi

Tällä testipaketilla, voi selvittää onko haitta-aineen pilaamasta maasta haittaa ihmisten ja eläinten terveydelle ja kasvien kasvulle. Testejä voi tilata soveltuvin osin.

Toksisuustestit

 • Siittiötesti
 • Munuaissolutesti
 • Itutesti
 • Valobakteeritesti

 

Pellon kuntotestipaketti

Testin avulla voi varmistaa, ettei maa sisällä sellaisia määriä peltoon lisättyjä aineita, että ne häiritsevät kasvien normaalia kehitystä (itutesti ja toksisuustesti), maan yleistä biologista tasapainoa (entsyymiaktiivisuus) tai fysikaalisia ominaisuuksia. Tämä testi soveltuu myös erilaisten kasvualustojen testaukseen

Kuntotestipaketti sisältää
 • Entsyymiaktiivisuus
 • Itutesti
 • Toksisuustesti
 • pH  ja johtoluku
© 2019 Bionautit
webDesign: Mekanismi »