Sisäilma

Rakennusten mikrobinäytteet

Määritämme rakennuksista otetuista näytteistä sienten, bakteerien ja aktinobakteerien lukumäärän sekä tunnistamme kosteus- ja homevaurioista kärsiville rakennuksille tyypilliset mikrobilajit eli indikaattorilajit. Teemme määrityksiä pinta- eli sivelynäytteistä, ilmanäytteistä, materiaalinäytteistä sekä pölynäytteistä.  Voimme viljellä näytteet ravintoalustoille sekä laimennossarja- että suoraviljelymenetelmällä. Otamme vastaan impaktorilla, RCS-keräimellä sekä laskeumamaljoille kerättyjä ilmanäytteitä.

Otamme tarvittaessa sisäilmanäytteitä pääkaupunkiseudulla.

Sisäilmanäytteiden myrkylliset mikrobit

Voimme testata kaikista näytetyypeistä toksiineja tuottavat mikrobit. Useat indikaattorilajeihin kuuluvat mikrobit tuottavat kasvaessaan myrkkyjä, jotka voivat siirtyä hengitysilmaan pölyn mukana. Jos myrkyntuottajamikrobien suhteellinen osuus sisäilman mikrobikannasta on suuri, ovat ne yksi todennäköinen lähde sisäilmaongelmille. Maljoilla kasvavat mikrobipesäkkeet uutetaan ja uutteiden toksisuus testataan kahdella toisiaan täydentävällä menetelmällä eli sian siittiötestillä ja nisäkässolutestillä.

Sisäilmaraporttien ja -tutkimustulosten tulkintapalvelu

ONGELMASI:  Sisäilmatutkimuksia on tehty, mutta ymmärrätkö mitä ne tarkoittavat?

  • Kohteessa on tehty paljon sisäilmatutkimuksia ja erilaisia tuloksia on runsaasti
  • Sisäilmaraportteja on monelta eri toimijalta
  • Kokonaiskuva kohteen tutkimustuloksista puuttuu
  • Sinulla ei ole aikaa tai asiantuntemusta perehtyä sisäilmaraporttien aineistoon
  • Rakennuksesta on tehty kuntotutkimus, mutta olet epävarma mitä tulokset tarkoittavat

RATKAISUMME:  Ammattitaitoinen sisäilmaraporttien tulkintapalvelu

  • Käymme läpi koko aineiston, raportit ja tutkimustulokset
  • Laadimme yhteenvedon selkokielellä
  • Yhteenvedon laatii rakennusterveysasiantuntija (VTT:n sertifikaatti)

HINNOITTELU

  • Palvelun hinta riippuu aineiston määrästä ja rakennuksen tai huoneiston laajuudesta
  • Hinnoittelu ja työn yksityiskohdat sovitaan ainatapauskohtaisesti
© 2019 Bionautit
webDesign: Mekanismi »