Sisäilma

Rakennusten mikrobinäytteet

Määritämme rakennuksista otetuista näytteistä sienten, bakteerien ja aktinobakteerien lukumäärän. Tunnistamme sienilajit, jolloin saat selville onko näytteessäsi kosteus- ja homevaurioista kärsivien rakennusten indikaattorilajeja. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien määrään että lajiston tarkasteluun.

Teemme määrityksiä pinta- eli sivelynäytteistä, ilmanäytteistä, materiaalinäytteistä sekä pölynäytteistä.  Voimme viljellä näytteet ravintoalustoille sekä laimennossarja- että suoraviljelymenetelmällä. Voit toimittaa meille impaktorilla, RCS-keräimellä sekä laskeumamaljoille kerättyjä ilmanäytteitä.

Otamme tarvittaessa sisäilmanäytteitä pääkaupunkiseudulla.

Sisäilmanäytteiden myrkylliset mikrobit

Voimme testata kaikista näytetyypeistä toksiineja tuottavat mikrobit. Useat indikaattorilajeihin kuuluvat mikrobit tuottavat kasvaessaan myrkkyjä, jotka voivat siirtyä hengitysilmaan pölyn ja itiöiden mukana. Jos myrkyntuottajamikrobien suhteellinen osuus sisäilman mikrobikannasta on suuri, ovat ne yksi todennäköinen lähde sisäilmaongelmille. On myös lukuisia toksiineita tuottavia mikrobeja, jotka eivät kuulu indikaattorilajien listaan, erityisesti jotkut Penicillium lajit. Toksisuustesti antaa arvokasta lisätietoa sisäilmaongelmasta erityisesti silloin, kun näytteessä on paljon toksisia mikrobeja, jotka eivät kuulu kosteusvaurioindikaattoreihin.

Mikrobien aineenvaihduntatuotteet uutetaan maljoilla kasvavista mikrobipesäkkeistä ja uutteiden toksisuus testataan kahdella toisiaan täydentävällä menetelmällä eli sian siittiötestillä ja munuaissolutestillä.

Sisäilmaraporttien ja -tutkimustulosten tulkintapalvelu

ONGELMASI:  Sisäilmatutkimuksia on tehty, mutta ymmärrätkö mitä ne tarkoittavat?

  • Kohteessa on tehty paljon sisäilmatutkimuksia ja erilaisia tuloksia on runsaasti
  • Sisäilmaraportteja on monelta eri toimijalta
  • Kokonaiskuva kohteen tutkimustuloksista puuttuu
  • Sinulla ei ole aikaa tai asiantuntemusta perehtyä sisäilmaraporttien aineistoon
  • Rakennuksesta on tehty kuntotutkimus, mutta olet epävarma mitä tulokset tarkoittavat

RATKAISUMME:  Ammattitaitoinen sisäilmaraporttien tulkintapalvelu

  • Käymme läpi koko aineiston, raportit ja tutkimustulokset
  • Sertifioitu rakennusterveysasiantuntijamme laatii yhteenvedon selkokielellä

HINNOITTELU

  • Palvelun hinta riippuu aineiston määrästä ja rakennuksen tai huoneiston laajuudesta
  • Sovimme yhdessä hinnoittelun ja työn yksityiskohdat tarpeidesi mukaan
© 2024 Bionautit
webDesign: Mekanismi »