Julkaisut

Bionauteista julkaistut jutut ja artikkelit

”Maaperän tarpeet tutuiksi testaamalla – Bionautit OSK tarjoaa ratkaisuja maaperän puhdistuskyvyn selvittämiseen”.  Pirkanmaan ELY-keskus julkaisi Pilaantuneiden maiden kokeiluohjelman päätöseminaarin yhteydessä 1.10.2018 Pilaantuneiden maiden kokeiluohjelman teemajulkaisun ”Clean soil Finland”. Sivulla 11 on Marja Tuomelan haastatteluun perustuva juttu Bionauttien PIMA-hankkeesta. Lue Clean Soil Finland teemajulkaisu 2018 (pdf).

Frisk jord med hjälp av svampar. NY TID 2/2018. Ny Tid -lehden ekologian teemanumerossa haastateltiin Marja Tuomelaa sienistä ja niiden käytöstä haitta-aineiden pilaaman maan ja jätevesien puhdistamisessa. Lue artikkeli Ny tid-lehden sivulla

 ”Tohtoreista tuli yrittäjiä”. Acatiimi-lehti  4/2016. Jutussa haastateltiin Johanna Rinta-Kantoa  ja Marja Tuomelaa ja kyseltiin, miksi yliopiston tutkijat  perustivat Bionautit-nimisen osuuskuntamuotoisen yrityksen. Acatiimi on Tieteentekijöiden liiton, Professoriliiton ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n jäsen- ja sidosryhmälehti. Lue artikkeli Acatiimi-lehden sivulla

Bionauttijulkaisut

Evaluation of biodegradation capability of contaminated soil for bioremediation. M. Tuomela, L. Räsänen, E. Rudner, G. Jurgens ja A. Nousiainen 2018. Marja Tuomela esitti posterissa PIMA-projektin ämpärikokeen ensimmäiset tuloksista pohjoismaisessa NORDROCS-konferenssissa, joka pidettiin 3-6.9.2018 Helsingørissä Tanskassa. Lue NORDROCS 2018 posteri (pdf).

Cell toxicity tests. M. Tuomela 2018. Marja Tuomelan esitys Turun yliopiston järjestämässä kansainvälisessä kokouksessa: Indoor Air Meeting: Old problems – New Solutions, Holiday Club Caribia, Turku, 23.-24.8.2018. Esityksessä kerrottiin Bionauttien käyttämistä toksisuustesteistä ja perusteista käyttää testejä sisäilmanäytteille. Lue Lecture_TOX-TESTS_2018 (pdf).

Cytotoxicity analysis from inner air samples. Marja Tuomela ja Leena Räsänen 2016. Posteri esiteltiin 17.11.2016 Turussa pidetyssä kokouksessa “Nordic-Baltic meeting of occupational health and environmental medicine; Turku 16.-17. Nov 2016. Special focus on indoor air, health effects, and new solutions. Posterissa kerrottiin, että toksisuuden testauksessa käytetyt sian siittöt ja nisäkässolut ilmentävät myrkyn eri vaikutusmekanismeja, ja niillä saadut tulokset täydentävät toisiaan. Lue  NORDIC posteri 2016 (pdf).

Bionauttien henkilökohtaiset julkaisut

Yliopiston tutkijoina työskennelleet bionautit ovat julkaisseet mittavan määrän sekä tieteellisiä että yleistajuisia artikkeleita. Alla on kerätty valikoima bionauttien julkaisuja, joista kirjoittaja on erityisen ylpeä.

Marja Tuomela

© 2023 Bionautit
webDesign: Mekanismi »