Monipuoliset palvelut

Palvelumme perustuvat vankkaan tutkimustietoon ja -toimintaan sekä luoviin uudenlaisiin ongelmanratkaisumalleihin. Autamme yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään tuoreinta tutkimustietoa jokapäiväisessä toiminnassa.

Sisäilma

Määritämme sisäilmanäytteiden mikrobilajien toksisuuden. Toksisuustestaus täydentää perinteistä sisäilmamikrobiologiaa ja antaa lisätietoa mikrobien laadusta. Testin tuloksena on toksisten mikrobien osuus kokonaismikrobimäärästä.

Lue lisää

Opetus ja koulutus

Järjestämme luentoja ja kursseja mikrobiologiasta, molekyylibiologiasta ja biologiasta. Aiheet voivat liittyä mm. mikrobiologian perusteisiin, molekyylimenetelmiin, ympäristömikrobiologiaan ja biotekniikkaan. Suunnittelemme opetuksen sisällön osallistujien tarpeiden mukaan ja annamme neuvontaa opetuksen sisällöstä. Käytämme opetuksessa runsaasti visuaalista materiaalia ja havainnollistavia esimerkkejä. Kursseihin voidaan sisällyttää myös laboratoriotöitä.

Lue lisää

Pilaantuneet maat

Tarjoamme pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimentin kunnostus- ja tutkimusprojektien suunnittelua ja toteutusta. Teemme yrityksille vaativan jätehuollon suunnittelua ja lupahakemuksia mm. jätteiden loppusijoittamista ja  kaivostoiminnan ympäristönsuojeluhankkeita varten. Teemme pohja- ja pintavesien hydrologisia mallinnuksia sekä vesien geokemiallisia mallinnuksia. Laadimme tarjouksia  kotimaisiin ja  kansainvälisiin ympäristöalan hankkeisiin.

Lue lisää

Laboratoriopalvelut

Tarjoamme mikrobiologian ja molekyylibiologian laboratoriopalveluita Helsingin yliopiston Biokeskus 1 -rakennuksessa Viikin kampuksella tai asiakkaan tiloissa sopimuksen mukaan.

Lue lisää

Muut palvelumme

Tutkimuksen tuki, konsultointipalvelut, asiantuntijaraportit ja – katsaukset.

Lue lisää

© 2018 Bionautit
webDesign: Mekanismi »