Testipaketit

Olemme kehittäneet testipaketteja, jonka avulla öljyn pilaamasta kohteesta otetuista maanäytteistä voidaan testata, onko maa-aineksessa biohajoamispotentiaalia.  Testipaketit perustuvat menetelmien yhdistelmiin.  Näin saamme selville maan mikrobien kyvyn hajottaa öljyhiilivetyjä, ja voiko olosuhteita muokkaamalla edistää haitta-aineiden hajoamisprosessia.

Osin samojen menetelmien avulla voidaan selvittää esimerkiksi peltomaiden kasvukuntoa.

 

OILY SOILY -testipaketit öljylle pilaantuneelle maalle

Laaja testipaketti

Tämä testipaketti auttaa tunnistamaan ne öljyllä pilaantuneet maat, joille luontainen in situ tai on site -puhdistus on mahdollinen ja/tai on sopivilla toimenpiteillä edistettävissä. Laajan testipaketin tulos vastaa seuraaviin kysymyksiin: Onko maassa riittävästi öljynhajottajamikrobeja? Mikä on maan yleinen biologinen tila? Onko maassa  toksisuutta, joka haittaa mikrobitoimintaa tai aiheuttaa terveysvaikutuksia? Miten maaperän olosuhteita pitäisi muokata, jotta öljynhajoaminen tehostuisi?

Laaja testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA –geenin avulla)
 • Yleinen entsyymiaktiivisuus
 • Toksisuus (siittiötesti)
 • Maan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • pH ja johtoluku
  • hiili- ja typpipitoisuus  (C:N suhde)
  • kosteus-%

Suppea testipaketti

Tämä testipaketti vastaa seuraaviin kysymyksiin: Onko maassa riittävästi öljynhajottajabakteereita? Mikä on bakteereiden kokonaismäärä? Onko maa toksinen?

Suppea testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA)
 • Toksisuus (siittiötesti)

 

Mikrobiologinen testipaketti

Tämä testipaketti kertoo, onko öljyllä pilaantuneessa maassa riittävästi öljynhajottamiseen kykeneviä bakteereita sekä mikä on maan kokonaisbakteeripitoisuus.  Maassa voi olla myös muita mikrobeita kuin bakteereja, erityisesti sieniä. Testipaketti sisältää myös entsyymiaktiivisuuden joka kuvastaa sekä bakteerien että sienten aktiivisuutta maassa.

Mikrobiologinen testipaketti sisältää
 • Öljynhajotusgeenien määrä
 • Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA)
 • Entsyymiaktiivisuus 

Toksisuuspaketti pilaantuneen maan riskinarvioinnin tueksi

Tällä testipaketilla voi selvittää onko pilaantuneesta maasta haittaa ihmisen ja eläinten terveydelle tai kasvien kasvulle.

Toksisuustestejä voimme tehdä tarpeittesi mukaan.

Siittiötesti kuvastaa toksisuutta nisäkässolujen mitokondrioille, munuaissolutesti nisäkässolujen lisääntymiskykyä, valobakteeritesti toksisuutta bakteereille ja itutesti toksisuutta kasveille.

Toksisuustestit valikoimassamme
 • Siittiötesti
 • Munuaissolutesti
 • Itutesti
 • Valobakteeritesti (Flash-testi)

Pellon kuntotestipaketti

Testin avulla voi varmistaa, ettei maa sisällä sellaisia määriä peltoon lisättyjä aineita, että ne häiritsevät kasvien normaalia kehitystä (itutesti ja toksisuustesti), maan yleistä biologista tasapainoa (entsyymiaktiivisuus) tai fysikaalisia ominaisuuksia. Tämä testi soveltuu myös erilaisten kasvualustojen testaukseen.

Kuntotestipaketti sisältää
 • Entsyymiaktiivisuus
 • Itutesti
 • Toksisuustesti
 • pH  ja johtoluku
© 2019 Bionautit
webDesign: Mekanismi »